TMK - složení komise

 

 

 

TRENÉRSKO-METODICKÁ KOMISE (TMK) 
Předseda :

Kormaník Milan, Ing.

Členové :

Barák Antonín, Mgr.

Příhoda Karel

Majer Aleš