STK - složení komise

Sportovně technická komise (STK)
Předseda :

Daniel Devera

Členové :

Jaroslav Kraus
Lukáš Urban
Roman Vaněk
Petr Víšek