STK - složení komise

Sportovně technická komise (STK)
Předseda : Voráček Matěj
Členové : Vyhnanovský Milan, Bc.
Dočkal Aleš,
Gregar František, Ing.