KOMISE ROZHODČÍCH - složení komise

  

Komise rozhodčích (KR)

Předseda :

Mgr. Blažej Petr 

Členové :

Karel Hrubeš
Ondřej Knobloch
Josef Váňa
Adam Kindl
Martin Vlk
Miloslav Pospíšil