KOMISE ROZHODČÍCH - složení komise

  

Komise rozhodčích (KR)

Předseda :

Místopředseda :

Mareš Pavel, Mgr.

Bohuněk Karel

Členové :

Holý Václav, Ing.
Lerch Ondřej
Nitsche Jaroslav
Tasch Zdeněk, Mgr.

Váňa Josef